Author: Nuttapon Rajcharoenkij

the surveyor

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รวมพล The Surveyor ตอน ค้นหาความลับตามแนวรอยเลื่อนภาคเหนือ ของ สทอภ.

สทอภ. ขอฝากประสัมพันธ์กิจกรรม “รวมพล The Surveyor ตอน ค้นหาความลับตามแนวรอยเลื่อนภาคเหนือ” ระหว่างวันที่...

focus group 58 Bangkok IMG_3595

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 โครงการการสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยระยะที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง...

focus group 58 ChiangMai IMG_3555

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพิษณุโลก

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 โครงการการสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยระยะที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง...

focus group 58 Krabi IMG_3508

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 โครงการการสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยระยะที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง...