สัมมนา

กิจกรรมสัมมนากับหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย โฟกัสกรุ๊ประดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของโครงการบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

รูปภาพกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ปปี 2557
รูปภาพกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ปปี 2556