สัมมนา TSA ประจำปี 2558 จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 โครงการการสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยระยะที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง “บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยและการประยุกต์ใช้”

โดยจังหวัดที่เป็นตัวแทนหน่วยงานภาคธุรกิจท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

  1. จังหวัดอุดรธานี จัดที่โรงแรม พาราไดซ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
  2. จังหวัดขอนแก่น จัดที่โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558
  3. จังหวัดนครราชสีมา จัดที่โรงแรม สีมาธานี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ภาพบรรยากาศการสัมมนา

You may also like...

Leave a Reply