สัมมนา TSA ประจำปี 2558 จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 โครงการการสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยระยะที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง “บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยและการประยุกต์ใช้”

โดยจังหวัดที่เป็นตัวแทนหน่วยงานภาคธุรกิจท่องเที่ยวของภาคใต้ ได้แก่

  1. จังหวัดภูเก็ต จัดที่โรงแรมเมโทรโพล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
  2. จังหวัดกระบี่ จัดที่โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
  3. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดที่ไดมอนด์พลาซ่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

ภาพบรรยากาศการสัมมนา

You may also like...

Leave a Reply