สัมมนา TSA ประจำปี 2558 จังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 โครงการการสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยระยะที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง “บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยและการประยุกต์ใช้”

โดยจังหวัดที่เป็นตัวแทนหน่วยงานภาคธุรกิจท่องเที่ยวของภาคตะวันออก ได้แก่

  1. จังหวัดชลบุรี จัดที่โรงแรมแกรนด์ โซเล่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
  2. จังหวัดระยอง จัดที่โรงแรมระยองซิตี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
  3. จังหวัดตราด จัดที่โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

ภาพบรรยากาศการสัมมนา

You may also like...

Leave a Reply