สัมมนา TSA ประจำปี 2558 จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 โครงการการสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยระยะที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง “บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยและการประยุกต์ใช้”

โดยจังหวัดที่เป็นตัวแทนหน่วยงานภาคธุรกิจท่องเที่ยวของภาคกลางและตะวันตก (ยกเว้นกรุงเทพฯ) ได้แก่

  1. จังหวัดกาญจนบุรี จัดที่โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
  2. จังหวัดเพชรบุรี จัดที่โรงแรม ลองบีช ชะอำ เพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดที่โรงแรม หัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

ภาพบรรยากาศการสัมมนา

You may also like...

Leave a Reply