ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รวมพล The Surveyor ตอน ค้นหาความลับตามแนวรอยเลื่อนภาคเหนือ ของ สทอภ.

สทอภ. ขอฝากประสัมพันธ์กิจกรรม “รวมพล The Surveyor ตอน ค้นหาความลับตามแนวรอยเลื่อนภาคเหนือ” ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำพูน และเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสำรวจด้านธรณีวิทยาที่สอดแทรกเกร็ดความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดกิจกรรมได้แนบมาพร้อมนี้

 
 

You may also like...

Leave a Reply